Information

 

 

Herning Kommune har ikke en kollektiv ulykkesforsikring for skoleelever.

Det betyder, at kun uheld, som skyldes fejl eller forsømmelser fra skolens side, eksempelvis manglende vedligeholdese af bygninger og udearealer, bliver er-stattet.

Hvis en elev taber sine briller, og de går i stykker, er skolen ikke ansvarlig. Det vil derfor være klogt at undersøge, hvordan familiens egen forsikring er i for-hold til sådanne uheld.

Hvis et barn ikke er ulykkesforsikret (f.eks. tandskader og invalidering), vil det være en god ide, at man som forældre tager sagen op derhjemme.

Cykler, der er parkeret på skolens grund, er heller ikke omfattet af en forsik-ringsordning.

Elever er erstatningspligtige hvis de ved uhensigtsmæssig brug ødelægger sko-lens værdier.