Eleverne skal være på skolen ved skoletidens begyndelse.
 
Når det ringer ind efter frikvarter, skal eleverne gå direkte i klasseværelset.
 
Ophold i klasseværelser og på gangene uden for timerne er, under forudsætning af stille og rolig opførsel, tilladt efter nærmere aftale.
 
Ophold i andres klasseværelse er ikke tilladt undtagen for parallelklasser.
 
Spisning foregår i klasseværelser.
 
Madpapir og andet affald henlægges i papir- og affaldskurvene.
 
Færdsel i byen i frikvarterer for elever i 0. - 6. klasse må kun ske med tilladelse fra skolen, og når skriftlig forespørgsel fra forældrene kan forevises i kontaktbogen.
 
Elever i 7. - 9. klasse må færdes uden for skolens område i fri- og mellemtimer samt frikvarterer ved forældrenes skriftlige tilladelse.
 
Legegården forbeholdes 0. - 2. klasse.
 
Terrassen forbeholdes 7. - 9. klasse
 
Resten er forbeholdt 3. - 6. klasse
 
På fastlagte dage, kan klasserne benytte hoppepuden
 
Skolens område er røgfrit
 
Elever må kun benytte mobiltelefoner i undervisningen, hvis læreren specifikt har givet lov til det.
Hvis dette ikke overholdes, kan læreren inddrage mobiltelefonen. Mobiltelefonen udleveres ved skoledagens afslutning, hvis det personalemæssigt er muligt, eller udleveres telefonen næste dag.